Afvalinzameling rond de feestdagen

Rond Kerst en Oud & Nieuw wordt uw afvalcontainer mogelijk geleegd op een andere dag dan gewoonlijk.

In de gemeentegids, op deze website en op de App ‘Recyclemanager’ kunt u zien wanneer uw afvalcontainer wordt geleegd. Wij hebben het hieronder ook voor u op een rij gezet. U dient de container voor 07.30 uur aan de weg te plaatsen.

  • Vrijdag 23 december inzameling restafval Limmen 1 in plaats van maandag 26 december
  • Dinsdag 27 december inzameling restafval Limmen 2 in plaats van maandag 26 december
  • Ophalen grof huisvuil: woensdag 28 december in plaats van dinsdag 27 december

Afvalbrengdepot en kantoor Wijkbeheer

Op maandag 26 december zijn het afvalbrengdepot en het kantoor van de afdeling Wijkbeheer (Schulpstet 17) gesloten.

big Total Views b Views Today